Spolupráce se školami

Se Střední průmyslovou školou stavební akademika Stanislava Bechyně v Havlíčkově Brodě a se Střední odbornou školou v Novém Městě na Moravě naše společnost úzce spolupracuje. Jejich studenti k nám dochází na odborné praxe a my pro ně připravujeme exkurze na našich stavbách. V rámci vzdělávání se někteří naši odborníci zapojují do výuky na těchto školách. Konkrétně na brodskou průmyslovku zavítali začátkem letošního roku náš kolega pan Karel Šimeček, který pracuje na pozici materiálního zabezpečení staveb a pan Josef Vacek z našeho střediska Železnice, který přednášel na téma rozpočty a příprava staveb.