Rekonstrukce silnice III/34771 v Humpolci – ulice Lužická

Předání do předčasného užívání úseku stavby č. 2 a 3 (úsek č. 1 byl předán již v 10/2022), úsek č. 4 začínáme realizovat a má být dokončen v 10/ 2023. Součástí rekonstrukce je rovněž vybudování dešťové kanalizace, chodníků podél komunikace, oprava říms mostů a zábradlí.

Investor: Kraj Vysočina – III/34771 Humpolec – ul. Lužická
Investor: Město Humpolec – Chodník podél komunikace III/34771, ul. Lužická, Humpolec