Recyklace stavebního materiálu

Objednatel: Technické služby města Pelhřimova, p.o.
Termín: 09/2021
Množství: 1 345 t