Recyklace stavebního materiálu

Objednatel: Technické služby města Pelhřimova, p.o.
Termín: 10/2019 – 11/2019
Množství: 5 394 t