Odstranění dřevin, odvoz a likvidace sutin a terénní úpravy pozemků parc. č. 553/1, 553/2 a 552/4 k.ú. Havlíčkův Brod

Termín: 06/2022 – 08/2022
Místo: Havlíčkův Brod