HROŠÍ VZDĚLÁVACÍ AKADEMIE

Začátkem roku 2022 proběhla u naší společnosti každoroční Hroší vzdělávací akademie (HVA). Jedná se o firemní projekt, který získal akreditaci v rámci celoživotního vzdělávání ČKAIT (České komory autorizovaných inženýrů a techniků). Tento rok jsme našim zaměstnancům nabídli několik seminářů na zajímavá odborná témata. Velmi nás těší velký zájem z řad našich kolegů i z řad kolegů jiných firem, pohybujících se na stavebním trhu.