Geodetické práce v roce 2015

Termín: 01/2015 – 12/2015
Objednatel: Město Havlíčkův Brod