Drcení, třídění a recyklace stavební suti

Objednatel: Technická a lesní správa Chotěboř s.r.o.
Termín: 04/2019 – 03/2020
Množství: 2 309,20 t