Drcení, třídění a recyklace

Objednatel: ŽSD a.s., Modřice
Termín: 04/2019 – 03/2020
Množství: 57 120,90 t