Chodník podél silnice III/3469, Vepříkov

Termín: 05/2021
Místo: obec Vepříkov