Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Slavnostní otevření zrekonstruovaného interního pavilonu a prezentace přístrojového dovybavení NHB

Dne 19.7.2010 byl v Nemocnici Havlíčkův Brod, p.o. oficiálně a slavnostně otevřen pavilon interny, s jehož rekonstrukcí se započalo v srpnu 2008. Účastníci slavnostního otevření měli možnost shlédnout několik podlaží interního pavilonu a vybrané přístroje, jejichž pořízení bylo součástí celého projektu „Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod“. Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie z programu Veřejné služby regionálního významu, prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihovýchod a za velké podpory kraje Vysočina. Náklady na realizaci projektu představují částku 198 627 tis. Kč. Z toho částku 63 998 tis. Kč poskytuje ROP JV a zbývající část zřizovatel nemocnice – kraj Vysočina.
Součástí slavnostního otevření bylo odhalení desky vládního rady MUDr. Pavla Trnky DrSc., který se v době okupace zasloužil o vybudování interního pavilonu, jenž se následně stal základem hlavní nemocniční budovy.
Dále byl Nemocnici Havlíčkův Brod p.o. předán sponzorský dar od firmy Hospimed s.r.o. pro oční oddělení v hodnotě 150 tis. Kč – parní sterilizátor VACUKLAV 43-B sloužící pro sterilizaci instrumentária.
Firma Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s. věnovala finanční dar na zakoupení zdroje stlačeného vzduchu pro vzduchové vrtací operační systémy pro ortopedické oddělení v hodnotě 200 tis. Kč. Další finanční dar ( 20tis Kč) získala nemocnice od firmy Puro-Klima a.s.

Projekt Rekonstrukce budovy interny Nemocnice Havlíčkův Brod v sobě zahrnoval kompletní rekonstrukci sedmi podlaží pavilonu interny a zakoupení a instalaci 280 kusů přístrojové techniky menšího i většího charakteru.
„Projekt řešil naléhavou a neúnosnou situaci v budově interních oborů a zároveň nutnost přístrojového dovybavení některých oddělení. Skládal se tedy ze dvou vzájemně navazujících částí, které podstatným způsobem zvýšily úroveň poskytované péče a služeb v naší nemocnici a zajistily vyšší stupeň zdravotnického vybavení pro poskytování akutní i standardní péče v interních a dalších oborech,“ zhodnotil projekt technický náměstek nemocnice Josef Tvrdý.
Výsledkem je komfortnější prostředí pro pacienty i zaměstnance nemocnice a moderní pracoviště pro medicínu 21. století.

Projektovou dokumentaci pro rekonstrukci vypracovala firma Projekt centrum HB. Stavební část rekonstrukce celé budovy zajistila firma Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s. Celá rekonstrukce budovy probíhala za provozu. Stavba tak vyžadovala značnou pozornost při koordinaci stavebních prací a provozu nemocnice. Stavební práce byly zahájeny v srpnu roku 2008.
Nejprve bylo nutné provést rekonstrukci přípojek vody a kanalizace. Následovala kompletní výměnu všech instalací v celé budově. Postupně pak došlo na rekonstrukci rozvodů vody, odpadů, topení, medicinálních plynů, silnoproudé i slaboproudé elektroinstalace. Při rekonstrukci byl také v budově zřízen evakuační výtah, rekonstruován osobní výtah, provedena výměna oken, dveří, vnitřního vybavení a úpravy povrchů stěn a podlah. Začínalo se v suterénu a postupně byla rekonstrukce provedena ve čtyřech nadzemních podlažích a částečně také v 5. a 6. nadzemním podlaží. Oddělení i ambulance byly vybaveny novým nábytkem a z velké části i novými přístroji. Zdravotnické přístroje dodávala firma Hospimed. Jednotlivá podlaží byla postupně kolaudována a oddělení i ambulance se vracely z náhradních prostor do nově zrekonstruovaných v průběhu rekonstrukce.
Součástí tohoto projektu bylo také zlepšení dopravní dostupnosti pro pacienty, návštěvy pacientů a pro zaměstnance nemocnice. V rámci tohoto projektu byla provedena rekonstrukce hlavního parkoviště nemocnice v Rozkošské ulici. Bylo vybudováno osvětlené parkoviště se stáním pro 94 osobních automobilů a pro 4 osobní automobily imobilních občanů.
Příprava projektu trvala o něco víc něž jeden rok, realizace trvala dva roky. Poslání tohoto projektu je však dlouhodobé.
Dnes dokončený projekt Rekonstrukce budovy interny NHB bude sloužit svému účelu po mnoho dalších let.

NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD DĚKUJE KRAJI VYSOČINA A ROP JIHOVÝCHOD ZA FINANCOVÁNÍ ROZSÁHLÉHO PROJEKTU, KTERÝ JE DALŠÍM VÝZNAMNÝM MEZNÍKEM V DĚJINÁCH NEMOCNICE.

Dále děkujeme firmám Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., Hospimed s.r.o., Puro-Klima a.s. za finanční dary !!!

Tisková zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod – 19.7.2010