Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Otevření zrekonstruované budovy interny Nemocnice Havlíčkův Brod

V pondělí 19.7.2010 byl v Nemocnici Havlíčkův Brod, p.o. oficiálně a slavnostně otevřen pavilon interny, s jehož rekonstrukcí se započalo v srpnu 2008. Účastníci slavnostního otevření měli možnost shlédnout několik podlaží interního pavilonu a vybrané přístroje, jejichž pořízení bylo součástí celého projektu „Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod“. Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie z programu Veřejné služby regionálního významu, prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihovýchod a za velké podpory kraje Vysočina. Náklady na realizaci projektu představují částku 198 627 tis. Kč. Z toho částku 63 998 tis. Kč poskytuje ROP JV a zbývající část zřizovatel nemocnice – kraj Vysočina.
Součástí slavnostního otevření bylo odhalení desky vládního rady MUDr. Pavla Trnky DrSc., který se v době okupace zasloužil o vybudování interního pavilonu, jenž se následně stal základem hlavní nemocniční budovy.
Dále byl Nemocnici Havlíčkův Brod p.o. předán sponzorský dar od firmy Hospimed s.r.o. pro oční oddělení v hodnotě 150 tis. Kč – parní sterilizátor VACUKLAV 43-B sloužící pro sterilizaci instrumentária.

Firma Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s. věnovala finanční dar na zakoupení zdroje stlačeného vzduchu pro vzduchové vrtací operační systémy pro ortopedické oddělení v hodnotě 200 tis. Kč Firma Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s. věnovala finanční dar na zakoupení zdroje stlačeného vzduchu pro vzduchové vrtací operační systémy pro ortopedické oddělení v hodnotě 200 tis. Kč. Další finanční dar (20tis Kč) získala nemocnice od firmy Puro-Klima a.s.

Projekt Rekonstrukce budovy interny Nemocnice Havlíčkův Brod v sobě zahrnoval kompletní rekonstrukci sedmi podlaží pavilonu interny a zakoupení a instalaci 280 kusů přístrojové techniky menšího i většího charakteru.
„Projekt řešil naléhavou a neúnosnou situaci v budově interních oborů a zároveň nutnost přístrojového dovybavení některých oddělení. Skládal se tedy ze dvou vzájemně navazujících částí, které podstatným způsobem zvýšily úroveň poskytované péče a služeb v naší nemocnici a zajistily vyšší stupeň zdravotnického vybavení pro poskytování akutní i standardní péče v interních a dalších oborech,“ zhodnotil projekt technický náměstek nemocnice Josef Tvrdý.

Výsledkem je komfortnější prostředí pro pacienty i zaměstnance nemocnice a moderní pracoviště pro medicínu 21. století.

Projektovou dokumentaci pro rekonstrukci vypracovala firma Projekt centrum HB. Stavební část rekonstrukce celé budovy zajistila firma Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s. Celá rekonstrukce budovy probíhala za provozu. Stavba tak vyžadovala značnou pozornost při koordinaci stavebních prací a provozu nemocnice. Stavební práce byly zahájeny v srpnu roku 2008.

Nejprve bylo nutné provést rekonstrukci přípojek vody a kanalizace. Následovala kompletní výměnu všech instalací v celé budově. Postupně pak došlo na rekonstrukci rozvodů vody, odpadů, topení, medicinálních plynů, silnoproudé i slaboproudé elektroinstalace. Při rekonstrukci byl také v budově zřízen evakuační výtah, rekonstruován osobní výtah, provedena výměna oken, dveří, vnitřního vybavení a úpravy povrchů stěn a podlah. Začínalo se v suterénu a postupně byla rekonstrukce provedena ve čtyřech nadzemních podlažích a částečně také v 5. a 6. nadzemním podlaží. Oddělení i ambulance byly vybaveny novým nábytkem a z velké části i novými přístroji. Zdravotnické přístroje dodávala firma Hospimed. Jednotlivá podlaží byla postupně kolaudována a oddělení i ambulance se vracely z náhradních prostor do nově zrekonstruovaných v průběhu rekonstrukce.

Součástí tohoto projektu bylo také zlepšení dopravní dostupnosti pro pacienty, návštěvy pacientů a pro zaměstnance nemocnice. V rámci tohoto projektu byla provedena rekonstrukce hlavního parkoviště nemocnice v Rozkošské ulici. Bylo vybudováno osvětlené parkoviště se stáním pro 94 osobních automobilů a pro 4 osobní automobily imobilních občanů.

Příprava projektu trvala o něco víc něž jeden rok, realizace trvala dva roky. Poslání tohoto projektu je však dlouhodobé. Dnes dokončený projekt Rekonstrukce budovy interny NHB bude sloužit svému účelu po mnoho dalších let.

i-vysocina.cz – 19.7.2010