Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Dokumenty

Informace o zpracování osobních údajů

Rádi bychom vás srozumitelně a transparentně informovali o tom, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje a jaké máte v této souvislosti práva, proto zde přehledným způsobem všechny podstatné informace poskytujeme.

Společnost Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. postupuje při zpracování a ochraně osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „Nařízení GDPR“) a českým právním řádem.

Všechny podstatné informace naleznete v dokumentech dostupných níže.

Informace o zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek

Informace o zpracování osobních údajů obchodních partnerů

Informace o zpracování osobních údajů osob seznámených s pravidly pohybu po pracovišti společnosti

Informace o zpracování osobních údajů potenciálních obchodních partnerů

Informace o zpracování osobních údajů účastníků akcí

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

Informace o zpracování osobních údajů

Uplatňování práv subjekty údajů