Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Úprava komunikace a chodníků v ul. Lnářská I.etapa, Humpolec

Místo: Humpolec

Termín realizace:  03/2010 – 06/2010