Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Sanace zemin a podzemních vod v areálu vojenských staveb v Humpolci, Hálkova ulice

Místo: Humpolec

Termín realizace: 02/2011 – 09/2011