Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

III/3507 Havlíčkova Borová – 2. etapa

Místo: Havlíčkova Borová

Termín realizace: 05/2010 – 10/2010