Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Oprava staničních kolejí v žst. Lípa a žst. Herálec

Termín: červenec 2018 – prosinec 2019

Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha