Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Oprava staničních kolejí v žst. Lípa a žst. Herálec

Termín: 07/2018 – 08/2019

Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha