Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

PF 2013 – Poděkování partnerům


Vážení obchodní partneři, děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém roce. Přejeme Vám pevné zdraví, mnoho štěstí a rodinné pohody. Ať se Vám v nastávajícím roce splní všechna pracovní i osobní předsevzetí tak, abyste za rok mohli konstatovat, že rok 2013 byl pro Vás i Vaše nejbližší šťastný a úspěšný.

Thank you for your cooperation in 2012 and wishing you many personal and professional successes in 2013.

Wir bedanken uns für die Zusammenarbeit im Jahre 2012 und für das Jahr 2013 wünschen Ihnen viel persönliche und berufliche Erfolge.

Nous vous remercions de votre collaboration en 2012 et vous souhaitons de nombreux succès personnels et professionnels pour 2013.

Благодарим Вас за сотрудничество в 2012 году и желаем Вам больших успехов в работе и в личной жизни в новом году 2013.


Petr Suchý
předseda představenstva