Dne 16.06.2016 jsme v Betlémské kapli – Aule ČVUT v Praze, při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA | TECHNOLOGIE | INOVACE ROKU, získali Cenu Časopisu Stavebnictví za stavbu Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod. Děkujeme. Ocenění si velmi vážíme.