Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Drcení asfaltu, betonu, cihly – deponie Bystrc

Množství: 7 351 t

Termín realizace: 09/2010