Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Realizace zimních opatření v obvodu OŘ Brno

Termín: 03/2014 – 12/2014
Místo: obvod OŘ Brno