Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Oprava propustků v km 48,248 a 52,778 tratě Žďár nad Sázavou – Tišnov

Termín: 03/2019 – 05/2019
Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, OŘ Brno