Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Obnova centra Oudoleň

Místo: Oudoleň

Termín realizace: 06/2007 – 11/2007