Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Drcení železobetonu na deponii v Brně – K. Poli

Množství: 3 500t

Termín realizace: 08/2009