Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Údržba železničního svršku v obvodu ST Jihlava

Termín: 04/2018 – 12/2019

Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha