Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Recyklace stavebních odpadů

  • služby drcení a třídění stavebních hmot a kamene
  • provozování sběrny stavebních odpadů s celkovou kapacitou 20 000 tun
  • recyklace stavebních odpadů (beton, asfalt, zemina, štěrky,…)
  • mobilní sběr a výkup odpadů, včetně nebezpečných
  • prodej recyklátů a tříděné zeminy
  • demolice objektů

Nabídka mechanizace

Mobilní odrazový drtič RUBBLE MASTER RM100 GO

Mobilní odrazový drtič RUBBLE MASTER RM100 GO

– výkon 200 t/hod.
– vstupní otvor 950 x 700 mm
– pásová váha
– magnetický separátor kovů
– celková hmotnost 28 tun


Odrazový drtič RM100 + závěsný třídič MS100 Go

Závěsný třídič RUBBLE MASTER MS100 GO

– výkon 200 t/hod.
– třídění na 2 frakce
– pásová váha


Hrubotřídič Powerscreen Warrior 1400

Hrubotřídič POWERSCREEN Warrior 1400

– výkon 200 t/hod.
– třídění na 3 frakce (podsítná,mezisítná a nadsítná)
– objem násypky 6,7 m3
– celková hmotnost 25 t


Kolový nakladač NEW HOLLAND W190

Mobilní čelisťový drtič RESTA 700 x 500

– výkon 50 t/hod.
– vstupní otvor 700 x 500 mm
– pásová váha
– magnetcký separátor kove
– celková hmotnost 18 t


Mobilní třídič RUBBLE MASTER TS3600

– výkon 200 t/hod.
– třídění na 3 frakce (podsítná, mezisítná a nadsítná)
– maximální velikost vstupního materiálu 250 mm
– objem násypky 3,8 m3
– pásová váha
– celková hmotnost 15,5 tun


Kolový nakladač NEW HOLLAND W190

Mobilní třídič ANACONDA DF 410

– výkon 100 t/hod.
– třídění na tři frakce (podsítná, mezisítná a nadsítná)
– maximální velikost vstupního materiálu 500 mm
– objem násypky 2,8 m3
– celková hmotnost 15,5 t


Kolový nakladač NEW HOLLAND W190

Kolový nakladač CATERPILLAR 962 K

– výkon motoru 165 kW
– objem lopaty 3,5 m3
– maximální výška čepu lopaty 4200 mm (výsypná výška 2900 mm)
– celková hmotnost 20 t


Kolový nakladač NEW HOLLAND W170 B

– výkon motoru 145 kW
– objem lopaty 2,8 m3
– maximální výška čepu lopaty 3980 mm


Kolový nakladač NEW HOLLAND W190

Kolový nakladač NEW HOLLAND W190

– výkon motoru 169 kW
– objem lopaty 3,2 m3
– maximální výška čepu lopaty 4125 mm.

——————————————————————————————

Ceník

Uložení stavebních odpadů Název odpadu Kč/t
17 01 01 Beton do 50cm 200 Kč
17 01 01 Beton nad 50cm nebo s příměsi 300 Kč
17 01 02,17 01 03 Cihly,tašky a keramické výrobky 650 Kč
17 03 02 Asfaltové směsi-bez obsahu dehtu 300 Kč
17 01 07,17 09 04 Směsné stavební odpady – ostatní 650 Kč
Recyklace na stavbě Max. výkon Cena
Drcení 200t/h 70-90Kč/t
Třídění 200t/h 40-60Kč/t
Komplet 200t/h 110-150Kč/t

Ceny včetně nakládky materiálu do drtiče a třídiče jsou platné pro objemy nad 1000t. V případě nižšího množství individuální nacenění.

Prodej recyklátů Kč/t Použití
Suťový recyklát 0-14mm 50 Kč Obsyp potrubí
Suťový recyklát 0-63mm 50 Kč Zásyp pro základové desky
Asfaltový recyklát 0-32mm 99 Kč Pro přípravu konstrukční vrstvy cest
Tříděná zemina 0-14mm 150 Kč Pro terénní úpravy

Uvedené ceny jsou bez DPH. Ceny jsou smluvní – cena za tunu materiálu se určí dle množství a kvality.

Dokumenty ke stažení

ZPO 170101 – beton
ZPO 170102 – cihly
ZPO 170103 – tašky a keramické výrobky
ZPO 170107 – směsi betonu, cihel a tašek
ZPO 170904-směsný stavební odpad
ZPO 170302 – asfalt
ZZPO 170101 – beton
ZZPO 170102 – cihly
ZZPO 170103 – tašky a keramické výrobky
ZZPO 170107 – směsi betonu, cihel a tašek
ZZPO 170904-směsný stavební odpad
ZZPO 170302 – asfalt

Osvědčení