Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Železnice

 • výstavba, rekonstrukce a opravy železničních tratí a vleček
 • výstavba, rekonstrukce a opravy železničních stanic
 • výstavba, rekonstrukce a opravy nástupišť
 • zřizování, rekonstrukce a opravy železničních přejezdů a přechodů všech typů
 • zřizování, rekonstrukce a opravy propustků všech typů
 • úprava geometrické polohy koleje a výhybek
 • svařování a navařování kolejnic a ocelových součástí železničního svršku
 • dodávka a montáž lepených izolovaných styků (LIS a A-LIS)
 • budování a údržba bezstykové koleje (BK), úprava upínacích teplot
 • zpracování technologie svařování a zřízení BK, zajištění komplexní dokumentace BK včetně dokladů o geometrii svarů, LIS, A-LIS (elektronické měřidlo) a nedestruktivních zkoušek svarů prozářením
 • diagnostika železničního svršku, měřící vozík KRAB – spolupráce s firmou Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
 • technické dozory stavebně technického stavu dle vyhl. č. 177/95 Sb. v platném znění
 • provozování drážní dopravy
 • provozování dráhy

Výrobní program v oblasti železnic je založen na dlouhodobých zkušenostech zakládajících pracovníků společnosti Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. v oblasti traťového hospodářství. Středisko se zabývá realizací všech oblastí kolejových staveb.

Hlavním znakem střediska je v současné době dodávka stavby “ na klíč“, tzn. projednání záměru, zhotovení projektové dokumentace, zajištění stavebního povolení, vlastní dodávka stavby a následná kolaudace. Klade důraz zejména na bezvadné předávání zhotovených staveb a zaručuje svou práci kvalitními garancemi.

Posádky pro svařování jsou vybaveny moderní technikou pro svařování a opracování svárů včetně napínacích zařízení pro zhotovení bezstykové koleje za nízkých teplot.

Ceník

Nabídkové práce na železničním svršku a spodku jsou kalkulovány ceníkem ÚRS, smluvní cenou nebo individuální cenou podle požadavků objednavatele. Cena regenerace železničních výhybek a výhybkových konstrukcí je určena na základě stanovení rozsahu prací.

Ostatní výkony na železničním svršku a spodku jsou kalkulovány smluvní cenou, resp. požadavkem objednavatele a dodacími podmínkami zhotovitele.