Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Geodézie, projekce a inženýring

 

  • geodetická a projekční činnost v oboru dopravních, pozemních a inženýrských staveb
  • vyhotovení účelových map a plánů (podklady pro projektanta)
  • vyhotovování geometrických plánů, práce pro katastr nemovitostí
  • zaměření interiérů historických i novodobých staveb, jeřábové dráhy, svislosti objektů, sedání a deformace, kubatury
  • geodetická a projekční činnost pro vlastní realizace staveb

Spolupráce při formulaci záměru, zpracování studií a návrhů. Zabezpečení provedení všech potřebných průzkumů, zpracování kvalitní projektové a prováděcí dokumentace, autorského a technického dozoru za účelem realizace stavby v odpovídající technické úrovni, optimálním čase a při dodržení stanovených nákladů. Projednání dokumentace s veřejnoprávními organizacemi, zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení. Koordinační činnost zaměřená na řízení staveb.

S využitím nejmodernější techniky, digitálních nivelačních přístrojů, totálních stanic a GPS technologií

…TIŠE, RYCHLE, PŘESNĚ….

Včasné zabezpečení kvalitní dokumentace umožní realizovat stavbu v odpovídající technické úrovni, optimálním čase a při dodržení stanovených nákladů.