Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Průmyslová zóna Polná – inženýrské sítě

Místo: Polná

Termín realizace: 01/2007 – 09/2007