Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Recyklace, drcení a třídění stavebního materiálu

Objednatel: Technické služby města Pelhřimova, p.o.

Termín: 11/2016

Množství: 2.360 t