Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Oprava kolejí na trati Horní Cerekev – Tábor

Termín: 08/2018
Místo: TÚ Nová Cerekev – Pacov (žst. Leskovice)
Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, OŘ Brno