Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Slavnostní otevření pracoviště magnetické rezonance Nemocnice Havlíčkův Brod

Ve čtvrtek 11. 7. 2019 bylo slavnostně otevřeno pracoviště magnetické rezonance v Nemocnici Havlíčkův Brod, kterou realizovalo naše středisko Pozemních staveb. Více zajímavých informací (např. o vybavení pracoviště) naleznete na webových stránkách Nemocnice Havlíčkův Brod.