Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Havlíčkobrodští prvňáčci jsou dobře viditelní

Akciová společnost Chládek a Tintěra v Havlíčkově Brodě podpořila projekt vedoucí k většímu bezpečí malých dětí při cestách do školy a zpět domů. Pro všechny prvňáčky zakoupila 260 dětských reflexních vest za přibližně 33 tisíc korun. Každý žák první třídy svou vestu obdržel při nástupu do školy 1. září.

„Podpořili jsme tento projekt, protože jsme přesvědčeni, že se jedná o dobrou věc. Všichni máme děti a víme, jak je důležité, aby se i při hustém provozu ve městě dostaly bezpečně do školy a ze školy zpět domů. Právě ti nejmenší školáci jsou nejohroženější skupinou. Pokud budou dobře viditelní, řidiči si jich mohou včas všimnout a zareagovat,“ řekl předseda představenstva sponzorské firmy, Petr Suchý.

„O tomto záměru jsme jednali s vedením města Havlíčkův Brod, se starostou Janem Teclem a posléze i s vedením firmy Chládek a Tintěra. Všude jsme se setkali se vstřícností a pochopením. Díky tomu můžeme letos dětem tyto reflexní vestičky předat a věříme, že to není naposledy, ale že takto obdarujeme prvňáčky i v dalších letech. Nemám obavy z toho, že by děti odmítaly vesty nosit. Podobné jsme rozdávali na různých preventivních akcích a besedách. Následně jsme v nich děti vídali oblečené při cestě do školy. Spoléháme také na rodiče, že je v zájmu bezpečnosti budou dětem dávat,“ řekl ředitel Městské policie v Havlíčkově Brodě, Jan Pavlík.

Tento nápad Městské policie je originální a Havlíčkův Brod je zatím prvním městem, ve kterém se takový projekt uskutečnil. „Máme za sebou celou řadu preventivních akcí, besed a soutěží, které v průběhu školního roku pro děti děláme. Vždy dětem rozdáváme různé reflexní prvky k našití na oblečení nebo na školní batoh a podobně. Poprvé ale můžeme rozdat tyto pomůcky skutečně celé velké skupině dětí najednou,“ dodala policistka Iva Novotná.

Zástupci města se tradičně zúčastňují přivítání prvňáčků při zahájení jejich školní docházky. V největší brodské základní škole v Sadech je první hodina nových žáčků tradičně ozvláštněna takzvaným čepicováním, což je jakési představení prvňáčků jejich spolužákům. I letos se čepicování uskutečnilo zatím ještě ve staré tělocvičně. Ta nová byla slavnostně otevřena v pátek, 3. září. Celkem 70 dětí do třech prvních tříd této školy přivítal starosta Havlíčkova Brodu, Jan Tecl a poslankyně Parlamentu ČR Jana Fischerová.

Do první třídy v ZŠ Konečná nastoupilo 20 dětí, v ZŠ Nuselská zasedne do školních lavic jedné třídy 25 prvňáčků, v ZŠ Štáflova budou mít dvě první třídy s celkem 34 žáky a do ZŠ Wolkerova nastoupilo 64 dětí do třech prvních tříd. Celkem tedy má Havlíčkův Brod 213 prvňáčků.

Vedení města se i v letošním roce vážně zabývalo návrhy na zlepšení bezpečnosti pro malé i dospělé občany, pohybující se zejména na přechodech pro chodce. Po koordinačním jednání mezi odborem dopravy, policií ČR a investičním odborem došlo k dohodě o vypracování projektové dokumentace na drobnější, ale velice potřebné úpravy, hlavně tam, kde se ve větší míře vyskytují děti. Jedná se například o viditelnější označení přechodů, vybudování zvýšených prahů, ostrůvků, zlepšení osvětlení a podobně. K realizaci některých opatření pravděpodobně dojde již v příštím roce.

7.9.2010 – Cesta Vrchovinou