Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Brodská nemocnice včera otevřela nový pavilon interny

Původní objekt interního pavilonu nemocnice v Havlíčkově Brodě už opravy potřeboval, pocházel z druhé světové válkyRekonstrukce zchátralého nemocničního objektu z období druhé světové války přišla na téměř 200 milionů korun.

Oficiálního otevření se včera dočkal pavilon interny nemocnice v Havlíčkově Brodě. Jeho rekonstrukce trvala dva roky.
Náklady na uskutečnění rozsáhlého projektu činily téměř 200 milionů korun. Z toho více než 60 milionů získala havlíčkobrodská nemocnice prostřednictvím kraje Vysočina z Regionálního operačního programu Jihovýchod.
Součástí slavnostního otevření bylo i odhalení desky vládního rady Pavla Trnky, který se zasloužil v době okupace o vybudování původního objektu interny. Ta se stala základem hlavní nemocniční budovy.
Dále došlo k převzetí sponzorských darů, které některým nemocničním oddělením věnovali podnikatelé a soukromé firmy. Oddělení ortopedie získalo například od firmy Chládek a Tintěra částku 200 tisíc korun.

Opravy za plného provozu

Primář oddělení Pavel Kubát převzal symbolický šek na koupi přístroje, který zajišťuje stlačený vzduch pro vzduchové vrtací operační systémy.
Primář očního oddělení Petr Mojžíš zase šek na koupi parního sterilizátoru, určeného na sterilizaci lékařských  přístrojů.
“Rekonstrukce trvající dva roky byla po všech stránkách náročná už proto, že jí prošlo celkem sedm nemocníčních podlaží a veškeré stavební práce byly prováděny za plného provozu,” zdůraznila mluvčí nemocnice Petra Černo. Bývalý ředitel nemocnice Pavel Trnka bude mít na budově i svoji pamětní desku
V nejkritičtější době se proto některá oddělení musela na čas přestěhovat z hlavní nemocniční budovy do protějšího objektu bývalé ortopedie.
Výsledkem snažení je ale v současné době moderní nemocníční pavilon v duchu medicíny na úrovni 21. století, vybavený špičkovou zdravotnickou technikou v počtu 280 kusů, zahrnující techniku jak menšího, tak většího charakteru.

Další peníze

Jak doplnil náměstek hejtmana kraje Vysočina Libor Joukl, podpora rekonstrukce havlíčkobrodské interny je součástí plánu kraje Vysočina. Ten je rozhodnut investovat do modernizace zdravotnictví v kraji postupně více než miliardu korun.
“Projekt vznikal v roce 2007, kdy jsme stáli před těžkou situací. Interní pavilon byl v neutěšeném technickém stavu. Například kanalizace byla ve stavu přímo havarijním, stejně jako všechny ostatní inženýrské sítě v budově, přibývaly nemalé potíže se zdravotnickou technologií,” připomněl ředitel nemocnice Vít Kaňkovský. Proto se vedení nemocnice rozhodlo nechat si zpracovat studii na možnou rekonstrukci budovy, ovšem ukázalo se, že výsledná suma je tak vysoká, že si ji nemocnice nebude moci ze svých vlastních prostředků nikdy dovolit.

Přibylo parkoviště

Podle ředitele Kaňkovského si proto nemocnice podala projekt do Regionálního operačního programu Jihovýchod a jeho prostřednictvím požádala o finanční dotaci z Evropské unie.
Projekt podpořil i kraj Vysočina. “Projekt řešil naléhavou a neúnosnou situaci v budově interny a zároveň nutnost přístrojového dovybavení některých oddělení. Skládal se ze dvou na sebe navazujících částí, které měly podstatným způsobem zvýšit kvalitu poskytované péče,” doplnil informace k projektu technický náměstek nemocnice Josef Tvrdý.
Stavební rekonstrukci objektu provedla firma z Havlíčkova Brodu Chládek a Tintěra, vítěz výběrového řízení. Firma začala s rekonstrukcí budovy v srpnu roku 2008.
Součástí projektu bylo i zvýšení dopravní dostupnosti pro nemocniční pacienty a zaměstnance.
“V rámci projektu rekonstrukce interny byla provedena i potřebná rekonstrukce hlavního parkoviště. V současné době je zde moderní osvětlený prostor pro 94 osobních automobilů se zvláštním stáním pro čtyři automobily imobilních pacientů,” doplnila mluvčí havlíčkobrodské nemocnice Petra Černo.

Havlíčkobrodský deník – 20.7.2010