Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

PF 2012 – Poděkování partnerům


Vážení obchodní partneři, děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém roce. Přejeme Vám pevné zdraví, mnoho štěstí a rodinné pohody. Ať se Vám v nastávajícím roce splní všechna pracovní i osobní předsevzetí tak, abyste za rok mohli konstatovat, že rok 2012 byl pro Vás i Vaše nejbližší šťastný a úspěšný.

Thank you for your cooperation in 2011 and wishing you many personal and professional successes in 2012.

Wir bedanken uns für die Zusammenarbeit im Jahre 2011 und für das Jahr 2012 wünschen Ihnen viel persönliche und berufliche Erfolge.

Nous vous remercions de votre collaboration en 2011 et vous souhaitons de nombreux succès personnels et professionnels pour 2012.

Благодарим Вас за сотрудничество в 2011 году и желаем Вам больших успехов в работе и в личной жизни в новом году 2012.


Petr Suchý
předseda představenstva