Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Výměna ocelových součástí výhybek a železničního svršku v obvodu OŘ Brno

Místo: obvod OŘ Brno

Termín: 06/2012 – 10/2012