Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Výměna dřevěných pražců u OŘ Brno

Termín realizace: 03/2013 – 12/2013
Místo: obvod OŘ Brno