Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Výměna defektoskopicky vadných kolejnic v TÚ Parník – Česká Třebová a v žst. Česká Třebová, kol. č. 100

Termín: 11/2012
Místo: Česká Třebová