Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Údržba železničního svršku v obvodu ST Jihlava

Termín: prosinec 2016 – prosinec 2017
Investor: SŽDC, s.o., OŘ Brno