Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Rybníky R1, R2 v k.ú. Dobřeň

Místo: Dobřeň

Termín: 03/2012 – 10/2012