Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce

Místo: Havlíčkův Brod
Termín realizace: 03/2011 – 10/2011