Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Rekonstrukce odvodnění kolej č.2 Okrouhlice – Světlá nad Sázavou km 236,500 – 237,950

Termín realizace: 10/2009 – 12/2009