Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Nemocnice Havlíčkův Brod – odstranění staveb parc.č. 1042, 727/1 včetně úprav terénu

Místo: Havlíčkův Brod

Termín realizace: 10/2010 – 12/2010