Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Rekonstrukce komunikací v ul. Pecháčkova a Dr. Půži v Přibyslavi

Místo: Přibyslav
Termín realizace: 07/2009 – 04/2010