Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Místní komunikace Žižkovo Pole

Místo: Žižkovo Pole

Termín realizace: 10/2011