Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Malá vodní nádrž Olešnice

Místo: Olešnice

Termín realizace:  05/2011 – 08/2011