Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Chodník u zvláštní školy ul. Luční, Hlinsko

Místo: Hlinsko

Termín realizace: 06/2011 – 08/2011