Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Třídění frézované živice obalovna Rajhradice

Množství: 6 191,90 t

Termín realizace: 09/2011