Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Třídění asfaltových recyklátů obalovna Baštínov

Množství: 3 318,00 t

Termín realizace: 04 – 05/2011